(Posodobljeno 19. 8. 2022)

Ocean GoFitness DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), s sedežem v Beogradu, ul. Teodora Drajzera št. 34, matična številka 21495611 (v nadaljnjem besedilu: Družba) se maksimalno trudi, da spoštuje predpise o varstvu osebnih podatkov in omogoča uresničevanje pravic osebe, katere podatki se obdelujejo. V skladu s tem je bila Politika zasebnosti oblikovana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Srbije (“Ur. list RS”, št. 87/2018), vključno s podzakonskimi akti, sprejetimi na podlagi tega zakona (v nadaljevanju: Ustrezni predpisi).

Ta Politika zasebnosti ponuja splošen pregled sistema obdelave in varstva osebnih podatkov, ki ga izvaja Družba. V skladu s tem Vam lahko Družba po potrebi, predvsem pa na Vašo zahtevo, posreduje dodatne informacije v zvezi z obdelavo Vaših osebnih podatkov.

Podjetje si pridržuje pravico, da po potrebi, še posebej v primeru spremembe ustreznih predpisov in/ali načina obdelave in mehanizma varstva osebnih podatkov s strani Družbe, spremeni in dopolni to Politiko zasebnosti, zato vas prosimo, da ob vsakem pregledu te Politike zasebnosti, preverite, kdaj bila zadnjič posodobljena.

Ta Politika zasebnosti zagotavlja informacije o:

 1. NAČINU ZBIRANJA IN OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
 2. KATEGORIJAH OSEB, KI SO VKLJUČENE V OBDELAVO, IN NAMENIH OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
 3. OSEBAH, KI JIM RAZKRIVAMO OSEBNE PODATKE
 4. PIŠKOTKIH
 5. PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV
 6. UKREPIH VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 7. UVELJAVLJANJU PRAVIC OSEB, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO
 8. KONTAKTNIH PODATKIH DRUŽBE

1. NAČINU ZBIRANJA IN OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Podjetje si prizadeva zbirati osebne podatke neposredno od oseb, na katere se osebni podatki nanašajo. Praviloma bo tako že ob vzpostavitvi prvega stika in sodelovanja z vami. V določenih primerih pa neposredno zbiranje podatkov od osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, ni mogoče oziroma ni učinkovita rešitev glede na naravo, pravno podlago in namene obdelave osebnih podatkov. V skladu s tem lahko Družba zbira in obdeluje Vaše podatke, ki jih posredujejo druge osebe. Druge osebe so praviloma Stranke oziroma subjekti, s katerimi ima Družba sklenjeno pogodbo. Ne glede na način zbiranja osebnih podatkov je Družba usmerjena v vzpostavitev in izvajanje ustreznih mehanizmov za omogočanje uresničevanja osebnostnih pravic, ki jih urejajo ustrezni predpisi.

Družba pri obdelavi Vaših osebnih podatkov upošteva osnovna načela obdelave, opredeljena z ustreznimi predpisi. V skladu s tem si Družba prizadeva zagotovit zakonito, pošteno in transparentno obdelavo Vaših osebnih podatkov ter da se izvaja izključno v obsegu in meri, ki je potrebna za doseganje izrecno opredeljenih in utemeljenih namenov. Ob upoštevanju okoliščine, da obdelava osebnih podatkov ustvarja številne obveznosti za Družbo, je Družba zainteresirana za obdelavo minimalne količine osebnih podatkov, potrebnih za dosego namenov obdelave, in v rokih, ki jih opravičuje namen obdelave. Prizadevamo si za ažurnost in točnost Vaših osebnih podatkov, zato Vas vabimo, da nam pri tem pomagate z opozarjanjem na potrebo po popravkih in dopolnitvah Vaših podatkov. Družba izvaja vrsto ukrepov in vlaga znatna sredstva ter vire za vzpostavitev učinkovitega sistema varovanja Vaših osebnih podatkov.

2. KATEGORIJE OSEB, KI SO VKLJUČENE V OBDELAVO, IN NAMENIH OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Družba obdeluje osebne podatke uporabnika spletne strani, za namene omogočanja učinkovitejše uporabe spletne strani, izboljšanja Vaše izkušnje pri uporabi Spletne strani ter izboljšanja poslovanja in delovanja Družbe in Spletne strani.

3. OSEBE, KI JIM RAZKRIVAMO OSEBNE PODATKE
Osnovna politika Družbe z vidika deljenja oziroma izmenjave osebnih podatkov, je, da le-to izvaja le, če je to potrebno, ob upoštevanju vseh pravil in obveznosti, ki jih v zvezi s tem prenosom določajo ustrezni predpisi.

Da bi vam zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo, lahko vaše osebne podatke delimo z Našimi povezanimi osebami ali poslovnimi partnerji, ki so lahko tudi marketinške agencije, da bi nenehno izboljševali in krepili našo blagovno znamko.

V skladu z našo družbeno odgovornostjo bomo morda, v skladu z ustreznimi predpisi, morali vaše podatke deliti z naslednjimi subjekti:

Oblastmi in organi pregona – Vaši osebni podatki se lahko razkrijejo predstavnikom izvršilne oblasti in/ali organom pregona, v postopkih za uveljavljanje Vaših in/ali pravic Družbe, če je to predpisano z zakonom ali je potrebno za pravno varstvo zakonitih interesov Družbe v skladu z zakonom.

Partnerji– V primeru organiziranja in/ali izvajanja skupnih programov, dogodkov ali promocij z drugimi podjetji na njihovih spletnih straneh ali aplikacijah. V tem primeru lahko partner Družbe uporablja Vaše osebne podatke le, če je Družba za ta namen implicitno pridobila Vašo privolitev. Če ne želite, da se vaši osebni podatki zbirajo ali delijo s katerim koli drugim podjetjem razen z Družbo, se lahko kadar koli odjavite od sodelovanja v ustreznih programih, promocijah ali dogodkih.

Svetovalci potencialnega kupca – Če se poslovne dejavnosti Družbe v določenem trenutku prodajo ali povežejo z drugim podjetjem, se lahko Vaši osebni podatki v tem primeru razkrijejo svetovalcem Družbe in svetovalcem potencialnega kupca kot tudi novim lastnikom ob morebitni prodaji.

Glede na to, da sodobne razmere poslovanja narekujejo delitev nalog in specializacijo, se lahko vaši podatki posredujejo subjektom, ki jih Družba najema za opravljanje specializiranih storitev oziroma katerih aplikacije in tehnologije Družba uporablja, vključno s ponudniki marketinških storitev za namene promocije izdelkov Družbe, v obsegu, v katerem je takšna posredovanje potrebno za izvedbo pogodbe, sklenjenega s temi subjekti.

4. PIŠKOTKI
Za učinkovitejšo in boljšo uporabo funkcij našega spletnega mesta ter za izboljšanje spletnega mesta in poslovanja Družbe, Družba uporablja piškotke, in sicer: sejne piškotke in piškotke tretjih oseb. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki se izvaja s pomočjo piškotkov, si lahko ogledate tukaj.

5. PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV
Obveščamo vas, da Družba osebnih podatkov ne prenaša izven meja Republike Srbije, z izjemo podatkov, zbranih prek piškotkov tretjih oseb, ki so lahko shranjeni na strežnikih izven Republike Srbije.

Če ob upoštevanju narave, pravne podlage in namenov obdelave obstaja potreba po prenosu osebnih podatkov v druge države in mednarodne organizacije, v primeru, da te države in mednarodne organizacije ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva v skladu z ustreznimi predpisi si bo Družba prizadevala zagotoviti izvajanje ustreznih ukrepov za varstvo osebnih podatkov.

6. UKREPI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Družba pomembno deluje v smeri izobraževanja zaposlenih in drugih vpletenih oseb o zadevah, ki so pomembne za varstvo osebnih podatkov. Vsi subjekti, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov, izvajajo obdelavo na podlagi pooblastila Družbe, ki opredeljuje omejitve dostopa in obdelave osebnih podatkov, pogoje in odgovornosti glede obdelave osebnih podatkov. V skladu z omenjenim velja v družbi načelo “minimalnih zahtevanih pravic”(„need-to-know-basis“). Hkrati so vse osebe, ki sodelujejo pri obdelavi, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov v zvezi z obdelavo.

Podjetje izvaja ustrezne fizične in tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov, s katerimi preprečuje nepooblaščen dostop in obdelavo osebnih podatkov, hkrati pa varuje celovitost osebnih podatkov. Uporabljene ukrepe za varstvo osebnih podatkov Družba preizkusi, da bi ocenila potrebo po izboljšavah in spremembah le-teh.

7. UVELJAVLJANJE PRAVIC OSEB, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO
Z internimi postopki v Družbi kot tudi v pogodbah, ki jih Družba sklepa z drugimi osebami, so vzpostavljeni mehanizmi za omogočanje uveljavljanja pravic oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo. Če Družba v danem primeru ni pooblaščena za ukrepanje po vaši zahtevi, jo bo posredovala pooblaščeni osebi.

Predvsem vas obveščamo, da bomo ukrepali v obsegu in na način, ki ga določa zakon; v določenih primerih, ko nam zakon predpisuje obveznost shranjevanja vaših osebnih podatkov na določen način in v stanju, v kakršnem so, bomo vaše zahteve zavrnili in zavrnitev obrazložili.

Dostop do vaših osebnih podatkov – pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov. Sem sodijo tudi podatki o naslednjem ter drugi relevantni podatki, ki jih taksativno predpisuje Zakon o varstvu osebnih podatkov:

 • zakaj obdelujemo vaše osebne podatke;
 • katere vrste podatkov obdelujemo;
 • kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki;
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov (in kje se nahajajo)
 • kam se lahko prenesejo vaši osebni podatki;
 • koliko časa hranimo vaše osebne podatke;
 • če vaših osebnih podatkov nismo pridobili neposredno od vas, kako smo jih pridobili;
 • vaše pravice v skladu z zakonom in možnost omejitve obdelave osebnih podatkov; in
 • ali vaše osebne podatke uporabljamo za sprejemanje odločitev z avtomatsko obdelavo in kako to počnemo.

Pritožba pri regulativnem/nadzornem organu – Če niste zadovoljni z načinom, kako dostopamo do Vaših pravic in jih obravnavamo, ali našimi načeli zasebnosti, določenimi v tem dokumentu, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu v skladu z zakoni (npr. Pooblaščenec za informacije javnega pomena v primeru pritožbe glede načel zasebnosti).

Izbris vaših osebnih podatkov – če ne želite več uporabljati naših izdelkov in storitev ali če ne želite, da imamo dostop do Vaših osebnih podatkov, imate pravico zahtevati, da izbrišemo vse Vaše osebne podatke iz naših sistemov. Vendar pa bomo v primeru obstoja zakonske obveznosti, ki bi jo morali upoštevati, morda prisiljeni zavrniti vaše zahteve ali shraniti določene podatke.

Popravek vaših osebnih podatkov – Imate pravico do zagotavljanja, da so vaši osebni podatki točni in popolni ter zahtevati njihov popravek.

Omejitev glede tega, kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke – Pravico imate zahtevati, da prenehamo uporabljati katere koli vaše osebne podatke, navedene v tej Politiki zasebnosti.

Če ne želite več prejemati marketinških informacij o promocijah, akcijah in drugih marketinških komunikacijah, se lahko preprosto odjavite iz našega seznama novic.

Če imate kakršne koli pomisleke glede našega Politike zasebnosti, nam pišite na info@gofitness.app, da nas obvestite ali pridobite potrebne informacije.

Prenosljivost podatkov – pravico imate zahtevati in prejeti kopijo svojih osebnih podatkov.

Seveda uporaba obrazca, ki ga je izdelala Družba, za Vas ni zavezujoča in če menite, da je to preprostejše in učinkovitejše, lahko zahtevo oddate v prosti obliki, torej na način, ki se vam zdi primeren.

8. KONTAKTIRAJTE NAS
Za dodatna vprašanja, predvsem pa glede namene vložitve zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z obdelavo, se lahko obrnete na nas preko naslednjih kontaktnih podatkov:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Teodora Drajzera št. 34, Beograd
Številka telefona:+381 (0)60 0 300 854
E-pošta: info@gofitness.app