(Posodobljeno 19. 8. 2022)

S temi Pogoji uporabe spletne stran (v nadaljnjem besedilu: Pogoji uporabe) OCEAN GOFITNESS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), s sedežem v Beogradu, ul. Teodora Drajzera št. 34, matična številka 21495611 (v nadaljnjem besedilu: Družba) vzpostavlja pravno zavezujoče pogoje uporabe spletne strani https://gofitness.app/sl/(v nadaljnjem besedilu: Spletna stran).

Z obiskom naše Spletne strani sprejemate te pogoje uporabe in se zavezujete, da boste delovali v skladu z njimi. Če Pogoji uporabe za Vas iz kakršnega koli razloga niso sprejemljivi, vas prosimo, da ne dostopate do spletne strani.

Družba si pridržuje pravico, da po potrebi, še posebej v primeru spremembe relevantnih predpisov in/ali spremembe forme, oblike ali vsebine te Spletne strani, spremeni in dopolni te Pogoje uporabe, zato vas prosimo, da ob vpogledu v te Pogoje uporabe, preverite, kdaj so bili zadnjič posodobljeni.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli izključi ali omeji dostop do te Spletne strani.

1. VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Ta Spletna stran in vsebine, objavljene na njej, predstavljajo intelektualno lastnino Družbe in Družba ima avtorske pravice za vse vsebine (besedilna, slikovna in zvočna gradiva, baze podatkov, programsko kodo in vsa druga gradiva, ki so dostopna preko Spletne strani). Družba Vam s tem zagotavlja izključno omejeno in neprenosljivo pravico do uporabe Spletne strani in na njej objavljenih vsebin. Status Družbe kot imetnika pravic intelektualne lastnine na Spletni strani in vsebinah, ki so na njej objavljene, mora biti v vsakem trenutku priznan. Prepovedano je kakršno koli razmnoževanje, prilagajanje, urejanje, dodajanje ali druga oblika spreminjanja Spletne strani in njene vsebine ter kakršna koli oblika objave in distribucije Spletne strani in njene vsebine brez predhodnega soglasja Družbe.

2. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI
Družba upravlja to Spletno stran iz svojih pisarn v Beogradu, Srbija. Družba na noben način ne izjavlja, da so materiali ali storitve na tej strani primerni ali na voljo za uporabo zunaj Srbije, dostop z območij, kjer je njihova vsebina nezakonita, pa je prepovedan.

Ni dovoljeno uporabljati ali izvažati ali uvažati za namene izvažanja materialov ali storitev na tej lokaciji, niti kakršno koli kopiranje ali prilagajanje v nasprotju z veljavnimi zakoni ali predpisi, vključno z, brez omejitev, izvoznimi zakoni in predpisi Republike Srbije. Če se odločite za dostop do te Spletne strani z lokacije izven Republike Srbije, to storite na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Ti pogoji se tolmačijo v skladu z zakoni Republike Srbije in načela reševanja sporov se ne uporabljajo.

Družba si prizadeva za redno posodabljanje podatkov na tej Spletni strani, zato lahko Družba spremeni, posodobi, popravi, dopolni ali izbriše vsebino s te Spletne strani, brez predhodnega obvestila. Kljub navedenemu Družba ne jamči za točnost in ažurnost podatkov na tej Spletni strani.

Družba se trudi zagotoviti najvišjo možno stopnjo varnosti pri uporabi te Spletne strani, vendar ne moremo zagotoviti popolne varnosti oziroma zaščite Spletne strani pred zlonamerno programsko opremo, napakami ali virusi. V skladu s tem Vas obveščamo, da ste dolžni in odgovorni sprejeti vse ukrepe za zaščito Vašega računalnika in sistemske konfiguracije z namenom zaščite informacijske tehnologije, ki jo uporabljate.

V obsegu, ki je dovoljen v skladu z ustreznimi predpisi, Družba ni odgovorna za kakršno koli škodo na Vašem sistemu, napake, izgube in nepooblaščeno uporabo Vašega sistema, ki nastanejo zaradi dostopa do naše Spletne strani.

3. PRAVILA UPORABE SPLETNIH STRANI

  • Prepovedana je uporaba te Spletne strani in na njej objavljenih vsebin v nasprotju z namenom, za katerega je bila vzpostavljena oziroma data na razpolago,
  • Prepovedana je kakršna koli uporaba Spletne strani in na njej objavljenih vsebin v nasprotju z veljavnimi predpisi, še posebej pa je prepovedana vsakršna uporaba Spletne strani in na njej objavljenih vsebin na način, ki krši katere koli pravice intelektualne lastnine Družbe ali drugih oseb,
  • Prepovedan je kakršen koli nepooblaščen dostop do informacijskih tehnologij in sistemov, ki omogočajo dostop in vzdrževanje Spletne strani in na njej objavljenih vsebin,
  • Prepovedana je uporaba Spletne strani za lažno predstavljanje, še posebej na način, ki lažno predstavlja povezanost z Družbo,
  • Prepovedana je uporaba Spletne strani na način, ki posega v dostojanstvo osebe, temeljne človekove pravice, predvsem pa v pravico do zasebnosti osebe,
  • Nepooblaščeno shranjevanje podatkov na tej Spletni strani je prepovedano,
  • Prepovedana je uporaba te Spletne strani in na njej objavljenih vsebin na način, ki omogoča prenos in namestitev zlonamerne programske opreme, virusov in drugih škodljivih sistemov.

V primeru, da izvemo za zgoraj navedena dejanja in ravnanja ali za kakršna koli druga dejanja, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi, si Družba pridržuje pravico, da vam omeji ali popolnoma onemogoči dostop do Spletne strani. Ne glede na navedeno si Družba pridržuje pravico, da Vaše podatke in razpoložljive podatke o vašem delovanju posreduje pristojnim organom in drugim pooblaščenim osebam, da zoper Vas uvedejo ustrezne postopke. Družba si pridržuje pravico, da od Vas zahteva nadomestilo za kakršno koli škodo, povzročeno Družbi zaradi oziroma v povezavi Vašo nepravilno in nezakonito uporabo te Spletne strani in na njej objavljenih vsebin, torej kakršne koli oblike uporabe Spletne strani in na njej objavljenih vsebin, ki je v nasprotju s temi Pogoji uporabe.

4. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI
Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Za dostop ali uporabo drugih spletnih strani veljajo pogoji uporabe in drugi pravno zavezujoči akti, ki se nanašajo na ta spletne strani.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Družba se zavezuje k varovanju vaših osebnih podatkov. Preberite si našo dokumentacijo v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

POLITIKA ZASEBNOSTI

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

6. KONTAKTIRAJTE NAS
Za vsa vprašanja in predloge v zvezi z uporabo te Spletne strani in na njej objavljenih vsebin, vključno z vprašanji v zvezi s temi Pogoji uporabe, se obrnite na nas preko naslednjih kontaktnih podatkov:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Teodora Drajzera št. 34, Beograd
Številka telefona: +381 (0)60 0 300 854
E-pošta: info@gofitness.app