(Posodobljeno dne 19.08.2022)

OCEAN DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), s sedežem v Beogradu, ul. Teodora Drajzera št. 34, matična številka 21495611 (v nadaljnjem besedilu: „Ocean GoFitness DOO“ ali „Upravljavec osebnih podatkov“), s ciljem spoštovanja ustreznih predpisov Republike Srbije na področju varstva osebnih podatkov in vaših pravic kot osebe, katere osebni podatki se obdelujejo, vam posredujemo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

I. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je OCEAN GOFITNESS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), s sedežem v Beogradu, ul. Teodora Drajzera št. 34, matična številka 21495611.

E-pošta: info@gofitness.app

Številka telefona: +381 (0)60 0 300 854

Naslov za pošto: Teodora Drajzera št. 34, Beograd.

Če Upravljavec podatkov obdelavo izvaja preko druge fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: „„Obdelovalec“), se obdelava s strani te osebe uredi s pogodbo ali drugim pravno zavezujočim aktom.

II NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov obdeluje Vaše osebne podatke z namenom ukrepanja v zvezi z vašimi zahtevami, poslanimi prek naše spletne strani.

Hkrati Upravljavec osebnih podatkov uporablja piškotke, in sicer:

 • Sejne piškotke – trajne in začasne piškotke, ki omogočajo beleženje Vaših aktivnosti na spletni strani, z namenom omogočanja učinkovitejše in hitrejše uporabe spletne strani;
 • Piškotke tretjih oseb – pomenijo uporabo analitičnih orodij, ki zbirajo statistične podatke v agregatni obliki, ki prispevajo k oceni uspešnosti dela in predstavitve preko spletne strani ter izboljšanju storitev, ki jih Ocean GoFitness DOO zagotavlja preko spletne strani kot tudi izboljšanju poslovanja družbe Ocean GoFitness DOO.

III PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Obdelava Vaših osebnih podatkov je potrebna za doseganje namenov, opisanih v delu II tega obvestila.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali izključno na podlagi Vaše privolitve. S posredovanjem Vaših osebnih podatkov preko komunikacijskih kanalov, vzpostavljenih na spletni strani, se šteje, da ste privolili v obdelavo osebnih podatkov pod pogoji in na način, opisan v tem Obvestilu.

Ob dostopu do spletne strani Vam je na voljo kratko obvestilo o piškotkih s povezavo na to Obvestilo. Uporaba spletne strani pomeni, da se strinjate z uporabo piškotkov, razen če ste piškotke izklopili.

Če ne podate privolitve za obdelavo Vaših osebnih podatkov oziroma če osebnih podatkov ne posredujete, ne bomo mogli ukrepati na Vašo zahtevo.

Če uporabite možnost onemogočanja piškotkov, le-ti ne bodo uporabljeni, opozarjamo pa, da lahko izklop piškotkov upočasni ali onemogoči delovanje določenih funkcij spletne strani. Izklop piškotkov poteka prek menija spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, prek katerega običajno lahko izberete izklop sprejemanja piškotkov in/ali izbris vseh piškotkov na Vaši napravi.

Imate pravico, da v vsakem trenutku prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Po preklicu soglasja je obdelava Vaših osebnih podatkov prepovedana in ti bodo izbrisani. Vendar pa preklic privolitve ne vpliva na dopustnost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. V primeru preklica soglasja bo nadaljnja obdelava in obravnava Vaše zahteve začasno ustavljena, uporaba piškotkov pa onemogočena.

IV KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi Vašega soglasja, podanega v skladu s tem obvestilom, bomo obdelovali naslednje osebne podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon in druge podatke, ki jih Ocean GoFitness DOO posredujete v obliki sporočila, IP naslov, predhodne obiske spletne strani, čas dostopa do spletne strani in čas prenehanja uporabe spletne strani, dejanja na spletnem mestu, lokacijo, podatke o napravi in ​​programski opremi, s katere je bilo spletno mesto dostopano.

V DEJANJA OBDELAVE
V zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki in za zgoraj navedene namene lahko izvajamo naslednja dejanja obdelave: zbiranje s fotografiranjem ali video snemanjem, snemanjem, razmnoževanjem, kopiranjem, prenosom, iskanjem, razvrščanjem, shranjevanjem, ločevanjem, navzkrižnim sklicevanjem, združevanjem, prilagajanjem, spreminjanjem, varovanjem, uporabo, dajanjem na voljo, razkrivanjem s prenosom ali objavo ali kako drugače dostopnim, skrivanje, premikanje ali drugačno onemogočanje.

VI UPORABNIKI OZIROMA PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
Ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namena obdelave so lahko Vaši podatki na voljo:

 • Zaposlenim in drugim angažiranim osebam v Ocean GoFitness DOO,
 • Subjekti, ki jih Ocean GoFitness DOO angažira za opravljanje specializiranih storitev – na primer: računovodske storitve, informacijska podpora, pravne storitve,
 • Pristojnim državnim organom in drugim pooblaščenim osebam, v kolikor je to potrebno za izvrševanje zakonskih obveznosti družbe Ocean Fitness DOO oziroma za pripravo sklenitve in izvedbo sklenjene pogodbe z Vami,
 • Ponudnikom piškotkov tretjih oseb.

VII PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Obveščamo vas, da se osebni podatki, zbrani v zvezi z oddajo zahteve Ocean GoFitness DOO, ne prenašajo izven meja Republike Srbije.

Obveščamo vas, da so lahko Vaši osebni podatki, zbrani s piškotki tretjih oseb, shranjeni na strežnikih izven meja Republike Srbije.

Če obstaja potreba po prenosu osebnih podatkov v države, ki niso članice Konvencije Sveta Evrope o varstvu oseb v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov oziroma ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva v skladu z ustreznimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov Republike Srbije, bodo Upravljavec podatkov in tretje osebe sprejele ukrepe za varstvo osebnih podatkov in bodo delovale v skladu s postopkom, določenim z ustreznimi predpisi za varstvo osebnih podatkov.

VIII ROK HRAMBE IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki, zbrani v skladu s tem obvestilom, bodo shranjeni in obdelani toliko časa, kolikor je potrebno za obdelavo in ukrepanje na Vaše zahteve. Podatki, zbrani prek sejnih piškotkov, se obdelujejo največ 24 mesecev. Podatki, zbrani s piškotki tretjih oseb, bodo obdelani v skladu s pogoji, ki jih določa politika hrambe podatkov, ki jo uporablja tretja oseba.

IX PRAVICE GLEDE OBDELAVE

 1. pravica do obveščenosti o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravica zahtevati in prejeti dodatne informacije v zvezi z obdelavo Vaših osebnih podatkov,
 2. pravica do dostopa oziroma vpogleda v osebne podatke, ki jih o Vas obdelujemo,
 3. pravica do prejema kopije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o Vas,
 4. pravica zahtevati popravek, dopolnitev in posodobitev osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o Vas,
 5. pravica zahtevati izbris Vaših osebnih podatkov,
 6. pravica do omejitve obdelave Vaših osebnih podatkov,
 7. pravica do prenosljivosti Vaših osebnih podatkov, ki vključuje vašo pravico, da prejmete podatke, ki ste nam jih predhodno posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in elektronsko berljivi obliki, kot tudi, da te podatke prenesete na drugo osebo ali zahtevate, da Upravljavec podatkov te podatke posredovati neposredno drugi osebi.

Poleg zgoraj navedenih pravic imate pravico vložiti pritožbo pri Pooblaščencu za informacije javnega pomena in varstvo osebnih podatkov.

Za več informacij o politiki družbe Ocean GoFitness DOO na področju varstva osebnih podatkov si lahko ogledate našo Politiko zasebnosti.