(Ažurirano 19.08.2022.)

Ocean GoFitness DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sjedištem u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br. 34, matični broj 21495611 (u daljnjem tekstu: Društvo) ulaže maksimalne napore u cilju poštivanja propisa o zaštiti osobnih podataka i omogućavanja ostvarivanja prava osobe čiji se podaci obrađuju. Shodno tome, ova Politika privatnosti izrađena je sukladno Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), uključujući podzakonske akte donesene na temelju ovog zakona. (u daljnjem tekstu: Odgovarajući propisi).

Ova Pravila privatnosti daju opći pregled sustava obrade i zaštite osobnih podataka koji provodi Društvo. Sukladno tome, prema potrebi, a posebice na Vaš zahtjev, Društvo Vam može pružiti dodatne informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka.

Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila privatnosti prema potrebi, a posebno u slučaju izmjene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite osobnih podataka od strane Društva, te Vas molimo da svaki put kada pregledate ova Pravila privatnosti, provjeriti kada je napravljeno zadnje ažuriranje.

Ova Pravila o privatnosti pružaju informacije o:

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
 2. KATEGORIJE OSOBA UKLJUČENE U OBRADU I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 3. OSOBE KOJIMA OTKRIVAMO OSOBNE PODATKE
 4. KOLAČIĆI
 5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
 6. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
 7. OSTVARIVANJE PRAVA OSOBA ČIJI SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU
 8. KONTAKT PODATCI TVRTKE

1. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Društvo nastoji prikupljati osobne podatke izravno od osoba na koje se osobni podaci odnose. To će u pravilu biti već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i suradnje s vama. Međutim, u određenim slučajevima izravno prikupljanje podataka od osobe na koju se osobni podaci odnose nije moguće ili nije učinkovito rješenje s obzirom na prirodu, pravni temelj i svrhe obrade osobnih podataka. Sukladno tome, Društvo može prikupljati i obrađivati ​​vaše podatke koje su dale druge osobe. Druge osobe su u pravilu Klijenti, odnosno subjekti s kojima Društvo ima sklopljen ugovor. Druge osobe su u pravilu Klijenti, odnosno subjekti s kojima Društvo ima sklopljen ugovor. Neovisno o načinu prikupljanja osobnih podataka, Društvo je usmjereno na uspostavljanje i provođenje odgovarajućih mehanizama za omogućavanje ostvarivanja osobnih prava reguliranih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka Društvo se pridržava temeljnih načela obrade definiranih relevantnim propisima. Sukladno tome, Društvo nastoji da obrada Vaših osobnih podataka bude zakonita, poštena i transparentna te da se provodi isključivo u mjeri i opsegu potrebnom za postizanje izričito definiranih i opravdanih svrha. Imajući u vidu činjenicu da obrada osobnih podataka stvara niz obveza za Društvo. Društvo obrađuje ​​minimalnu količinu osobnih podataka potrebnu za postizanje svrhe obrade u rokovima kojima su opravdani. Nastojimo Vaše osobne podatke održavati ažurnima i točnima te Vas u tom smislu pozivamo da nam u tome pomognete ukazivanjem na potrebu ispravka i dopune Vaših podataka. Društvo poduzima niz mjera i ulaže značajna sredstva i resurse kako bi uspostavila učinkovit sustav zaštite Vaših osobnih podataka.

2. KATEGORIJE OSOBA UKLJUČENIH U OBRADU I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Društvo obrađuje osobne podatke korisnika web stranice, u svrhu omogućavanja učinkovitijeg korištenja web stranice, poboljšanja Vašeg iskustva pri korištenju web stranice, te unaprjeđenja poslovanja i rada Društva i web stranice.

3. OSOBE KOJIMA OTKRIVAMO OSOBNE PODATKE
Osnovna politika Društva s aspekta dijeljenja, odnosno razmjene osobnih podataka je da se ista poduzima samo ako je to nužno, uz poštivanje svih pravila i obveza utvrđenih mjerodavnim propisima koji se odnose na takav prijenos.

Kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo, možemo dijeliti vaše osobne podatke s našim povezanim društvima ili poslovnim partnerima, koji također mogu biti marketinške agencije, kako bismo stalno poboljšavali i jačali naš brend.

U skladu s našom korporativnom društvenom odgovornošću, od nas se može tražiti da vaše podatke podijelimo sa sljedećim subjektima u skladu s relevantnim propisima:

Vlasti i tijela za provođenje zakona – Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni predstavnicima izvršne vlasti i/ili tijelima za provođenje zakona te u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, ako je to propisano zakonom ili je potrebno radi pravne zaštite legitimne interese Društva u skladu sa zakonom.

Partnerima – Društvo može koristiti Vaše osobne podatke u slučaju organiziranja i/ili provođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija s drugim tvrtkama/partnerima na njihovim web stranicama ili aplikacijama samo ako je implicitno pribavilo Vašu suglasnost za tu svrhu. Ako ne želite da se vaši osobni podaci prikupljaju ili dijele s bilo kojim drugim društvom osim Društva, uvijek možete odustati od sudjelovanja u relevantnim programima, promocijama ili događajima.

Savjetnicima potencijalnog kupca – Ako se u nekom trenutku poslovne aktivnosti Društva prodaju ili integriraju s drugim društvom, Vaši osobni podaci u tom slučaju se mogu priopćiti savjetnicima Društva i savjetnicima potencijalnog kupca, kao i novim vlasnicima u slučaju moguće prodaje.

S obzirom da suvremeni uvjeti poslovanja nalažu podjelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti ustupljeni subjektima koje Društvo angažira za pružanje specijaliziranih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, uključujući i pružatelje marketinških usluga u svrhu promocije proizvoda Društva i usluga, te u mjeri u kojoj je takva isporuka nužna za izvršenje ugovora sklopljenog s tim subjektima.

4. KOLAČIĆI
Za učinkovitije i bolje korištenje funkcija naše web stranice, kao iu svrhu poboljšanja web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi kolačiće i to: sesijske kolačiće i kolačiće treće strane. Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koja se provodi putem kolačića možete pronaći ovdje.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
Obavještavamo vas da Društvo ne prenosi osobne podatke izvan granica Republike Srbije, osim podataka prikupljenih putem kolačića trećih strana koji mogu biti pohranjeni na poslužiteljima izvan Republike Srbije.

Ako, uzimajući u obzir prirodu, pravni temelj i svrhe obrade, postoji potreba za prijenos osobnih podataka u druge države i međunarodne organizacije iu slučaju da te države i međunarodne organizacije ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati osigurati primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

6. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Društvo također poduzima značajne korake u smjeru edukacije svojih zaposlenika i drugih angažiranih osoba po pitanjima značaja za zaštitu osobnih podataka. Svi subjekti uključeni u obradu osobnih podataka provode obradu na temelju ovlasti Društva, kojim su definirana ograničenja pristupa i obrade osobnih podataka, uvjeti i odgovornosti u vezi s obradom osobnih podataka. Sukladno navedenom, unutar Društva vrijedi načelo “minimalno potrebnih prava” („need-to-know-basis“). Istovremeno, sve osobe uključene u obradu obvezne su čuvati povjerljivost podataka koji se odnose na obradu.

Društvo poduzima odgovarajuće fizičke i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka, kojima se onemogućuje neovlašteni pristup i obrada osobnih podataka, ali ujedno štiti i integritet osobnih podataka. Primijenjene mjere zaštite osobnih podataka testira Društvo, kako bi procijenilo potrebu za poboljšanjima i izmjenama istih.

7. OSTVARIVANJE PRAVA OSOBA ČIJI SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU
Internim postupcima unutar Društva, kao i ugovorima koje Društvo sklapa s drugim osobama, uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju. Ukoliko Društvo nije ovlašteno postupati po Vašem zahtjevu u pojedinom slučaju isti će biti proslijeđen ovlaštenoj osobi.

Prije svega, obavještavamo vas da ćemo postupati u mjeri i na način propisan zakonom; u određenim slučajevima, u kojima nam zakon propisuje obvezu pohranjivanja Vaših osobnih podataka na određeni način iu stanju u kojem se nalaze, odbit ćemo Vaše zahtjeve, a takvo odbijanje ćemo obrazložiti.

Pristup vašim osobnim podacima – imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima. To također uključuje podatke o sljedećem, kao i druge relevantne podatke taksativno propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka:

 • zašto obrađujemo vaše osobne podatke;
 • koju vrstu podataka obrađujemo;
 • kako postupamo s vašim osobnim podacima;
 • tko ima pristup vašim osobnim podacima (i gdje se oni nalaze)
 • gdje se vaši osobni podaci mogu prenijeti;
 • na koje vremensko razdoblje čuvamo vaše osobne podatke;
 • ako Vaše osobne podatke nismo dobili izravno od Vas, kako smo ih primili;
 • vaša prava u skladu sa zakonom i mogućnost ograničenja obrade osobnih podataka; i
 • koristimo li i kako vaše osobne podatke za donošenje odluka korištenjem automatizirane obrade.

Pritužba regulatornom/nadzornom tijelu – Ako niste zadovoljni načinom na koji pristupamo vašim pravima i postupamo s njima, ili našim načelima privatnosti navedenim u ovom dokumentu, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu, u skladu zakona (npr. Povjerenik za informacije od javnog značaja u slučaju pritužbe u vezi s načelima privatnosti).

Uništavanje Vaših osobnih podataka – Ako više ne želite koristiti naše proizvode i usluge, ili ako ne želite da imamo pristup Vašim osobnim podacima, imate pravo tražiti od nas da uništimo sve Vaše osobne podatke iz naših sustava. Međutim, u slučaju zakonske obveze koju bismo morali poštovati, možemo biti prisiljeni odbiti vaše zahtjeve ili pohraniti određene podatke.

spravak Vaših osobnih podataka – Imate pravo biti sigurni da su Vaši osobni podaci točni i potpuni te zatražiti njihov ispravak.

Ograničenje načina na koji koristimo i obrađujemo vaše osobne podatke – imate pravo tražiti od nas da prestanemo koristiti bilo koji od vaših osobnih podataka navedenih u ovim Pravilima privatnosti.

Ako želite prestati primati marketinške informacije o promocijama, kampanjama i drugim marketinškim komunikacijama, možete se jednostavno odjaviti s naše liste za newsletter.

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s našim Pravilima privatnosti, kontaktirajte nas na info@gofitness.app, kako biste nas obavijestili ili dobili potrebne informacije.

Prenosivost podataka – imate pravo zatražiti i dobiti kopiju svojih osobnih podataka.

Naravno, korištenje obrasca koje je izradilo Društvo Vas se ne obvezuje, a ukoliko smatrate da je jednostavnije i učinkovitije, zahtjev možete podnijeti u slobodnom obliku, odnosno na način koji smatrate primjerenim.

8. KONTAKTIRAJTE NAS
Za dodatna pitanja, a posebno u svrhu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava vezanih uz obradu, možete nas kontaktirati putem sljedećih kontakt podataka:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Teodora Drajzera br. 34, Beograd
Broj telefona:+381 (0)60 0 300 519
E-mail: info@gofitness.app