(Ažurirano dana 19.08.2022.)

Ovim Uslovima korišćenja web stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) OCEAN GOFITNESS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sedištem u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br. 34, matični broj 21495611 (u daljem tekstu: Društvo) uspostavlja pravno obavezujuće uslove korišćenja web stranice https://gofitness.app/ (u daljem tekstu: Web stranica).

Posetom našoj Web stranici prihvatate ove Uslove korišćenja i preuzimate obavezu da postupate saglasno istim. Ukoliko Uslovi korišćenja iz nekog razloga nisu prihvatljivi za Vas, molimo da ne pristupate Web stranici.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili izmene forme, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja, te molimo da prilikom svakog uvida u ove Uslove korišćenja proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje istih.

Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku isključi ili ograniči pristup ovoj Web stranici.

1. ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Ova Web stranica i sadržaji postavljeni na njoj predstavljaju intelektualnu svojinu Društva i Društvo ima autorska prave na sve sadržaje ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod is ve ostale materijale dostupne putem Web stranice). Društvo Vam ovim putem omogućava isključivo ograničeno i neprenosivo pravo korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj. Status Društva kao imaoca prava intelektualne svojine na Web stranici i sadržajima postavljenim na njoj mora biti priznat u svakom trenutku. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, aranžiranje, dopuna ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, kao i bilo koji oblik objavljivanja i stavljanja u promet Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj bez prethodne saglasnosti Društva.

2. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI
Društvo ovu Web stranicu administrira iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način Društvo ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno.

Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Republike Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj Web stranici sa lokacije izvan Republike Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Društvo nastoji da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj Web stranici, te u skladu s tim Društvo može izmeniti, ažurirati, ispraviti, dopuniti ili obrisati sadržaj sa ove Web stranice, bez prethodnog obaveštavanja. Uprkos navedenom, Društvo ne garantuje tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici.

Društvo nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice, međutim ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost, odnosno zaštitu Web stranice od malvera, grešaka ili virusa. U skladu s tim, obaveštavamo Vas da ste dužni i odgovorni da preduzmete sve mere zaštite Vašeg računara i sistema konfiguracije kako biste zaštitili informacionu tehnologiju koju upotrebljavate.

U meri u kojoj je to dopušteno u skladu sa relevantnim propisima, Društvo nije odgovorno za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa našoj Web stranici.

3. PRAVILA KORIŠĆENJA WEB STRANICA

  • Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj protivno svrsi radi koje su uspostavljeni, odnosno učinjeni dostupnim,
  • Zabranjen je bilo koji vid korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj u suprotnosti sa relevantnim propisima, a posebno bilo koji oblik korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se povređuje bilo koje pravo intelektualne svojine Društva ili drugih lica,
  • Zabranjen je svaki neovlašćeni pristup informacionim tehnologijama i sistemima kojima se omogućava pristup i održavanje Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj,
  • Zabranjena je upotreba Web stranice radi lažnog predstavljanja, a posebno na način na koji se lažno prikazuje povezanost sa Društvom,
  • Zabranjena je upotreba Web stranice na način na koji se narušava dostojanstvo lica, osnovna ljudska prava, a posebno pravo na privatnost lica,
  • Zabranjeno je neovlašćeno pohranjivanje podataka sadržanih na ovoj Web stranici,
  • Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se omogućava prenos i postavljanje malvera, virusa i drugih malicioznih sistema.

U slučaju saznanja o preduzimanju gore pomenutih radnji i ponašanja, odnosno preduzimanju bilo kojih drugih radnji koje nisu u saglasnosti sa relevantnim propisima, Društvo zadržava pravo da Vam ograniči ili onemogući u potpunosti pristup Web stranici. Nezavisno od navedenog, Društvo zadržava pravo da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima dostavi nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima, a u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka prema Vama. Društvo zadržava pravo da od Vas potražuje naknadu svake štete koja za Društvo nastane povodom, odnosno u vezi sa Vašim nepravilnim i nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, odnosno bilo kojim oblikom korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

4. LINKOVI KA DRUGIM WEB STRANICAMA
Web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Na pristup, odnosno korišćenje drugih web stranica primenjuju se uslovi korišćenja i drugi pravno obavezujući akti relevantni za te web stranice.

5. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Društvo je posvećeno zaštiti Vaših podataka o ličnosti. Molimo da pročitate našu dokumentaciju koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti:

POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

6. KONTAKTIRAJTE NAS
Za sva pitanja i sugestije vezane za korišćenje ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj,  uključujući i pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate putem sledećih kontakt podataka:

OCEAN GOFITNESS DOO, SAVSKI VENAC
Teodora Drajzera br. 34, Beograd
Broj telefona: +381 (0)60 0 300 854
E-mail: info@gofitness.app