(Ažurirano 19.08.2022.)

OCEAN GOFITNESS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sjedištem u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br. 34, matični broj 21495611 (u daljnjem tekstu: „Ocean GoFitness DOO“ ili „Voditelj obrade podataka“), u svrhu poštivanja relevantnih propisa Republike Srbije iz područja zaštite osobnih podataka i Vaših prava kao osobe čiji su osobni podaci ovime obrađuje informacije koje se odnose na obradu Vaših osobnih podataka.

I RUKOVATELJ OSOBNIM PODACIMA
Voditelj obrade osobnih podataka je OCEAN GOFITNESS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC), sa sjedištem u Beogradu, ul. Teodora Drajzera br. 34, matični broj 21495611.

E-mail: info@gofitness.app

Broj telefona:+381 (0)60 0 300 519

Adresa za slanje: Teodora Drajzera br. 34, Beograd.

Ako Voditelj obrade obavlja obradu putem druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: „Izvršitelj obrade“), obrada od strane te osobe uredit će se ugovorom ili drugim pravno obvezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Voditelj osobnih podataka obrađuje Vaše osobne podatke kako bi postupio po Vašim zahtjevima podnesenim putem naše web stranice.

Istodobno, Upravitelj osobnih podataka koristi kolačiće za:

 • Privremeni kolačići – trajni i privremeni kolačići koji omogućuju bilježenje vaših aktivnosti na web stranici, s ciljem omogućavanja učinkovitijeg i bržeg korištenja web stranice;
 • Kolačići trećih strana – podrazumijevaju korištenje analitičkih alata koji prikupljaju statističke podatke u agregiranom obliku koji doprinose ocjeni uspješnosti rada i prezentacije putem web stranice te poboljšanju usluga koje Ocean GoFitness DOO pruža putem web stranice, kao i unapređenje poslovanja Ocean GoFitness DOO.

III PRAVNI TEMELJI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Obrada Vaših osobnih podataka nužna je za postizanje svrha opisanih u dijelu II ove obavijesti.

Vaše osobne podatke obrađivati ​​ćemo isključivo na temelju vaše privole. Dostavljanjem osobnih podataka putem komunikacijskih kanala uspostavljenih na web stranici smatra se da ste pristali na obradu osobnih podataka pod uvjetima i na način opisan u ovoj Obavijesti.

Prilikom pristupa web stranicama dostupna vam je kratka obavijest o kolačićima s poveznicom na ovu Obavijest. Korištenje web stranice podrazumijeva da ste pristali na korištenje kolačića, osim ako niste isključili kolačiće.

Ako ne pristanete na obradu Vaših osobnih podataka, odnosno ne dostavite osobne podatke, nećemo moći postupiti po Vašem zahtjevu.

Ako koristite opciju onemogućavanja kolačića, oni se neće koristiti, no ističemo da isključivanje kolačića može usporiti ili onemogućiti rad pojedinih funkcija web stranice. Isključivanje kolačića vrši se putem izbornika web preglednika koji koristite, putem kojeg najčešće možete odabrati isključivanje prihvaćanja kolačića i/ili brisanje svih kolačića na vašem uređaju.

Imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Nakon opoziva privole, obrada Vaših osobnih podataka je zabranjena i bit će izbrisani. Opoziv privole, međutim, ne utječe na dopuštenost obrade osobnih podataka prije opoziva. U slučaju povlačenja privole, daljnja obrada i obrada Vašeg zahtjeva će biti obustavljena, a korištenje kolačića će biti onemogućeno.

IV KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA
Na temelju Vaše privole dane u skladu s ovom obavijesti, obrađivati ​​ćemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i ostale podatke koje u obliku poruke dostavite Ocean GoFitness DOO, IP adresa , prethodne posjete web stranici, vrijeme pristupa web stranici i vrijeme prestanka korištenja web stranice, radnje poduzete na web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru s kojeg je pristupljeno web stranici.

V RADNJE OBRADE
U odnosu na gore navedene osobne podatke i za gore navedene svrhe možemo poduzeti sljedeće radnje obrade: prikupljanje snimanjem fotografija ili videa, snimanje, umnožavanje, kopiranje, prijenos, pretraživanje, sortiranje, pohranjivanje, odvajanje, unakrsno referenciranje, kombiniranje, podudaranje, mijenjanje, pružanje, korištenje, stavljanje na raspolaganje, otkrivanje prijenosom ili objavljivanjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, prikrivanje, prijenos ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
Uzimajući u obzir prirodu, opseg, okolnosti i svrhu obrade, vaši podaci mogu biti dostupni:

 • Zaposlenicima i drugim angažiranim osobama unutar Ocean GoFitness DOO:
 • Subjekti koje Ocean GoFitness DOO angažira za pružanje specijaliziranih usluga – npr.: računovodstvene usluge, informatička podrška, pravne usluge,
 • Nadležna državna tijela i druge ovlaštene osobe, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje zakonskih obveza Ocean GoFitness DOO, odnosno za pripremu sklapanja i izvršenje sklopljenog ugovora s Vama,
 • Davateljima kolačića trećih strana.

VII PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
Obavještavamo vas da se osobni podaci prikupljeni u vezi s podnošenjem zahtjeva Ocean GoFitness DOO ne prenose izvan granica Republike Srbije.

Obavještavamo Vas da Vaši osobni podaci prikupljeni putem kolačića trećih strana mogu biti pohranjeni na serverima izvan granica Republike Srbije.

Ako postoji potreba za prijenosom osobnih podataka u zemlje koje nisu članice Konvencije Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka, odnosno koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite u skladu s mjerodavnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka Republike Srbije, Voditelju podataka i mjerama treće strane za zaštitu osobnih podataka te će postupati u skladu s postupkom utvrđenim mjerodavnim propisima za zaštitu osobnih podataka.

VIII RAZDOBLJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovom obavijesti pohranjuju se i obrađuju u razdoblju potrebnom za obradu i postupanje po vašim zahtjevima. Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju se maksimalno 24 mjeseca. Podaci prikupljeni putem kolačića trećih strana bit će obrađeni unutar rokova definiranih politikom zadržavanja podataka koju primjenjuje treća strana.

IX PRAVA VEZANA NA OBRADU

 1. pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, odnosno pravo zatražiti i dobiti dodatne informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka,
 2. pravo na pristup, odnosno uvid u osobne podatke koje obrađujemo o vama,
 3. pravo na dobivanje kopije osobnih podataka koje obrađujemo o vama,
 4. pravo tražiti ispravak, dopunu i ažuriranje osobnih podataka koje obrađujemo o Vama,
 5. pravo na zahtjev za brisanje Vaših osobnih podataka,
 6. pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka,
 7. pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka, što uključuje Vaše pravo da dobijete podatke koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronički čitljivom obliku, kao i da te podatke prenesete drugoj osobi ili da zatražite da Kontrolor podataka izravno dostavlja navedene podatke drugom licu.

Osim gore navedenih prava, imate pravo podnijeti pritužbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka.

Za više informacija o politici Ocean GoFitness DOO u području zaštite osobnih podataka možete pogledati našu Politiku privatnosti.